« Atpakaļ

Uzsākta publiskā apspriešana Krasta City projekta lokālplānojuma redakcijai

2022. gada 20. martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 1351 “Par teritorijas starp Krasta ielu, Salu tiltu un Daugavu lokālplānojumaredakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai, attīstot teritoriju kā daudzfunkcionālu A klases biznesa kompleksu ar publiski pieejamu apbūvi un labiekārtotu publisko ārtelpu Daugavas labajā krastā.

Lokālplānojuma risinājumu pamatā ir 2020. gadā rīkotā arhitektūras metu konkursa rezultāti, kur īpaša uzmanība pievērsta ēku arhitektūras veiksmīgai integrācijai pilsētas ainavā. Projekta ietvaros plānots realizēt puskilometru garu promenādi gar Daugavu, kas iedzīvotājiem sniegs iespēju aktīvai atpūtai Daugas krastā, kā arī projekta ietvaros tiks pilnveidota sabiedriskā transporta kustība, gājēju tilts un labiekārtota veloinfrastruktūra. A klases biznesa kompleksu, kas sastāvēs no biroju ēkām un multifunkcionāla centra, kur atradīsies veikali, restorāni un kafejnīcas, kā arī viss nepieciešamais mūsdienu ģimenes vajadzībām – šie ir projektā “Krasta City” plānotie objekti, kas, papildinot viens otru, Rīgā veidos jaunu dzīvesstila kvartālu. Tas Daugavas krastmalai piešķirs jaunu elpu, padarot to par vienu no dzīvākajām pilsētas daļām. Pirmās kārtas būvdarbus plānots pabeigt 2025. gadā.

Vairāk informācijas par publiskās apspriešanas norisi, Rīgas Domes Pilsētas Attīstības Departamenta mājas lapā: https://www.rdpad.lv/pazinojums-par-teritorijas-starp-krasta-ielu-salu-tiltu-un-daugavu-lokalplanojuma-redakcijas-nodosanu-publiskajai-apspriesanai-un-instituciju-atzinumu-sanemsanai/