« Atpakaļ

Uzsākta Krasta City lokālpānojuma izstrāde

Lieliskas ziņas saistībā ar projekta attīstību.

 

24.02.2021. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 394 “Par teritorijas starp Krasta ielu, Salu tiltu un Daugavu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018. gadam, radot priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai, attīstot teritoriju kā daudzfunkcionālu A klases biznesa kompleksu ar publiski pieejamu apbūvi un labiekārtotu publisko ārtelpu Daugavas labajā krastā.

 

 

Plašāka informācija, sekojot saitei:
https://www.rdpad.lv/pazinojums-par-lokalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-teritorijai-starp-krasta-ielu-salu-tiltu-un-daugavu/