« Atpakaļ

Par “Krasta City” teritorijas attīstības vīzijas konkursa norisi

Šāgada maijā projekta attīstītājs “Hepsor” izsludināja projekta arhitektūras metu konkursu ar balvu fondu 30 000 EUR. Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pamatotus un ekonomiski pārdomātus risinājumus “Krasta City” SIA teritorijas attīstības vīzijai un biroju ēkas jaunbūves iecerei Krasta ielā 1A, izmantojot radošu sacensību un panākot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem.

 

Viena no attīstītāja prioritātēm ir visa projekta gaitā nodrošināt maksimāli plašu dažādu sabiedrības grupu iesaisti, tādējādi akcentējot sabiedrības viedokļa un nozares ekspertu vērtējuma nozīmi “Krasta City” tapšanā un garantējot procesa caurspīdīgumu. Lai to realizētu jau projekta pirmajā fāzē, metu konkursa nolikumā bija publiski redzams ne tikai žūrijas sastāvs, iekļaujot personu vārdus, profesionālo kvalifikāciju un pārstāvēto institūciju, bet arī uzvarētāju noteikšanas kritēriji. Ikviens nozarē strādājošs uzņēmums varēja iepazīties ar konkursa nolikumu Latvijas Arhitektu savienības un “Krasta City” konkursa mājaslapā un izvērtēt savu iespēju piedalīties.

 

No konkursa dalībniekiem tika gaidīta kvalitatīva “Krasta City” teritorijas telpiskās attīstības vīzija ar kopējā ģenerālplāna konceptu, norādot attīstības kārtas un arhitektoniskos risinājumus biroju ēkas jaunbūvei Krasta ielā 1A, komercapbūvei ar daudzstāvu autostāvvietu Krasta ielā 1C un brīvstāvošajām jaunbūvēm Krasta ielā 1B, 1D un 3A. Kopumā konkursam tika iesniegti 13 pieteikumi no 5 valstīm.

 

Iesniegto metu vērtēšanu uzticēja respektablai deviņu cilvēku žūrijai – dažādiem nozares profesionāļiem un pašvaldībai. Žūrijas komisijas sastāvā ietilpa žūrijas priekšsēdētājs Jānis Dripe, “Krasta City” pārstāvji Karla Polli un Martti Krass, SIA “Metrum” arhitekte un pilsētplānotāja Māra Kalvāne, arhitekts un profesors no Igaunijas ar pieredzi Latvijas arhitektūras konkursu vērtēšanā Toomas Tammis,  Rīgas pilsētas attīstības departamenta pārstāve arhitekte Māra Liepa-Zemeša, Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve arhitekte Gunita Kalīte, Rīgas pilsētas arhitekta biroja pārstāvis Egons Bērziņš, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis Edgars Bērziņš, kā arī komisijas sekretāre bez balsstiesībām – arhitekte Dace Kalvāne.

 

Konkursa ietvaros tika vērtēta katra dalībnieka piedāvājuma integritāte pilsētbūvnieciskajā ainavā, arhitektoniskā kvalitāte, ēku funkcionalitāte, ilgtspējas un tehniskās kvalitātes jautājumi, sociālais un ekonomiskais lietderīgums u. c. faktori. Pieteikumu izvērtēšana norisinājās no 11. līdz 13.septembrim vairākās slēgtās darba sesijās. Sekojot arhitektūras konkursu labas prakses vadlīnijām un nodrošinot godīgas konkurences apstākļus, dizainu izvērtēšana notika anonīmi: visu pieteikumu skiču materiāli bija iepriekš apzīmēti ar devīzēm, neatklājot to autorus, bet autoru vārdi ievietoti aizlīmētās devīžu aploksnēs, kas tika atvērtas pēc rezultātu paziņošanas.

 

Pirmās dienas rītā visa žūrija klātienē apmeklēja “Krasta City” un tai piegulošo teritoriju, kā arī Zaķusalu, braucot pāri Dienvidu tiltam, lai novērtētu projekta iederību pilsētas siluetā, apkārtnes apbūves ainavu un infrastruktūras iespējas.

 

 

 

Pēc brauciena žūrija devās uz Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes telpām un turpināja darbu ar konkursam apstiprināto un nolikumam atbilstošo metu izvērtēšanu un kopīgu diskusiju par iesniegtajos darbos iekļautajām priekšrocībām un trūkumiem.

 

 

Nākamajā dienā tika apspriesti iepriekšējās darba sesijas rezultāti un izvēlēti daudzsološākie pieteikumi, kurus žūrija turpināja izskatīt, ņemot vērā konkursa projektēšanas programmu un konkursa nolikumā noteiktos vērtēšanas kritērijus.

 

Žūrijas komisijas darbu noslēdzošajā dienā – 13. septembrī – katrs žūrijas dalībnieks pauda savu viedokli par atlasītajiem un izvērtētajiem projekta pieteikumiem. Tā kā darbi bija sagatavoti augstā kvalitātē un to individuālā vērtējuma punktu summa bija ļoti līdzīga, žūrija lēmumu par vietu sadalījumu un balvu sadali pieņēma balsojot. Tam sekoja prēmēto projekta metu devīžu aplokšņu atvēršana un metu autoru atklāšana. Kad bija pārbaudīta autoru kvalifikācijas dokumentu atbilstība nolikuma kritērijiem, žūrija pieņēma gala lēmumu par konkursa rezultātiem, kuri plašākai publikai tika izziņoti šāgada 22. septembrī apbalvošanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

 

 

Pateicamies visiem dalībniekiem par ieguldīto laiku un iesniegtajiem darbiem.

 

 

 

Papildus informācija:

Elīna Ozola,

mārketinga un pārdošanas vadītāja,

www.krastacity.lv,

info@krastacity.lv,

tālr. +371 29224774